Traducció no oficial gentilesa de Google

PUNT PAE

Els Punts d’Assessorament a l’Emprenedor (PAE) són centres en els què s’assessora i presta serveis als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat.

Quins serveis puc obtenir del Punt PAE Martorell?

El punt PAE te una doble missió:

  • Prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa.
  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Cóm demanar cita?

Podeu demanar cita mitjançant les vies següents:

  • Trucant al telèfon del Centre de Promoció Econòmica: 93 775 31 01
  • Enviant un correu electrònic a amillan@martorell.cat
  • Presencialment, al Molí Empresa ubicat a les instal·lacions del  Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell (Camí del Riu s/n 08760 Martorell)

Quines formes jurídiques es poden donar d’alta al punt PAE?

El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

  •  Societats de Responsabilitat Limitada (SL) i,
  •  Treballador Autònom.

Aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar desplaçaments als emprenedors i sobretot un important estalvi de cost i de temps. La mitjana de temps per les Societats de Responsabilitat Limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de 4 dies. En el cas dels autònoms, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia.

Per d’altres formes jurídiques, com ara les Societats Civils Privades, Cooperatives ó Laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris en cada cas.

Què cal tenir en compte abans de adreçar-se al punt PAE?

Deixant de banda la part de la planificació de l’empresa, abans d’adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. En aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a mésde les que es poden iniciar al punt PAE.

Dit això, el Punt PAE Martorell, facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s’haurà d’aportar:

Els formularis estan dissenyats per ser omplerts de manera digital. A cada formulari es fa menció de la documentació que s’haurà d’aportar en cada cas. De fet, en el cas de les SL ó SLNE, cal fer un tràmit previ abans d’adreçar-se al punt PAE.

És molt important tenir clar quin és l’epígraf de l’IAE de la vostra activitat, ja que pot condicionar la fiscalitat i la manera de facturar. Per les activitats més conegudes encara us podem ajudar. Però davant d’altres activitats (més difícils d’enqüadrar), us recomanem que truqueu a Hisenda (901 33 55 33).

Es poden iniciar els tràmits de creació d’empresa on-line?

Sí. De fet, si un emprenedor disposa de signatura electrònica, mitjançant el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), podrà fer tots els passos per sí sol, accedint a la web del CIRCE i seguint els passos de emplenament del Document Únic Electrònic (DUE). No obstant això, donat que el DUE demana informació que pot ser complexa, es recomana adreçar-se al punt PAE Martorell, on se us assessorarà sobre els principals aspectes a tenir en compte.