Traducció no oficial gentilesa de Google

Molí Empresa Martorell > Activitats > Formació per a empreses i emprenedors > FER UN ESTUDI DE MERCAT AMB POCS RECURSOS ÉS POSSIBLE!

FER UN ESTUDI DE MERCAT AMB POCS RECURSOS ÉS POSSIBLE!

10 de Juny, 12 de Juny, 17 de Juny, 19 de Juny
de 13.00 h a 15.00 h
Ajuntament d'Abrera

Formació per a empreses i emprenedors

DURACIÓ:


4 sessions ONLINE. Total 8 h.

OBJECTIUS:


 • Aprendre tècniques per estudiar els canvis que succeeixen en les diferents dimensions del mercat i la societat.
 • Conèixer tècniques d’investigació de mercat ( entrevistes, observació participant, enquestes, anàlisi de fonts secundàries, etc.)
 • Identificat segments de clients potencials i dissenyar estratègies per acostar-s’hi.
 • Aplicar exercicis de Design Thinking per comunicar la proposta de valor i la diferenciació respecte les competències.
 • Analitzar i sintetitzar la informació amb estructures com DAFO-DARP, Scamper, Customer Journey, Mind Mapping Blue Ocean.
 • Dissenyar un pla d’acció d’estratègies comercials amb indicadors d’avaluació per aplicar els aprenentatges de l’estudi de mercat.

 

PERFIL PARTICIPANTS:


Persones autònomes i responsables i personal treballador de petites empreses de qualsevol departament (direcció, comercial i vendes, màrqueting, operacions) i qualsevol sector d’activitat, que vulgui aprendre tècniques d’anàlisi de mercat per millorar i enfortir-se. Es valora una actitud participativa, amb ganes de fer els exercicis per extreure tot el valor del taller.

METODOLOGIA:


Basat en aprendre conceptes i estratègies d’investigació de mercats a partir d’exercicis pràctics. S’organitza en un full de ruta que passa per totes les fases d’un estudi de mercat: identificació d’aspectes a millorar de l’empresa, plantejament d’objectius de l’estudi de mercat, tècniques de treball de camp o recollida d’informació, anàlisi i síntesi de la informació recollida, per acabar plantejant un pla d’acció amb indicadors d’avaluació.

Els exemples que es treballen a classe s’adapten als sectors d’activitat de les empreses participants. Els i les participants poder fer els exercicis directament, ja sigui al llarg de l’activitat o posteriorment i, si els comparteixen, tenen feedback personalitzat del personal expert.

CONTINGUTS:


Sessió 1

 1. Caracterització de les dimensions empresarials i com afecten els canvis i les tendències de mercat en un entorn VUCA-BANI.
 2. Exercicis d’autoavaluació empresarial per identificar els aspectes més dèbils on enfocar l’estudi de mercat.

Sessió 2

 1. Explicació de tècniques d’investigació qualitatives i quantitatives, destacant-ne la utilitat vinculada a objectius d’estudis de mercat.
 2. Formular diferents objectius d’un estudi de mercat, perquè cada participant identifiqui els seus objectius i les tècniques adients.

Sessió 3

 1. Exercicis de segmentació de clients potencials i disseny d’estratègies per acostar-s’hi (mapa d’empatia per targets, Customer Journey).
 2. Exercicis per treballar la proposta de valor de l’empresa i la diferenciació respecte de les competències (Blue Ocean, 4P-C-E).

Sessió 4

 1. Exercicis de síntesi de la informació (DAFO-DARP, Scamper, Calidoscopi de Keywords).
 2. Estructura d’un plan d’acció a partir dels aprenentatges d’un estudi de mercat i construcció d’indicadors d’avaluació SMART.

 

Curs a càrrec de Amanda Figueras Giménez (Visirius).  

 

El cost d’aquesta formació és de 880€, a l’alumne no li suposa cap cost, ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera . Es prega compromís d’assistència.

 

 

Amb el suport:

Notícies Relacionades