Traducció no oficial gentilesa de Google

COOPERATIVES